Bestuur

Bestuurssamenstelling:  

Voorzitter:
Arjan Lukens ai.            Vuistbijl 25

Secretaris:

Rina Kenter                  Vuistbijl 4

Penningmeester:

Erwin Hermelink          Trechterbeker 17

Leden: 

Bertha Meinema         Hamerbijl 23 
Arjan Lukens              Vuistbijl 25
Renate van Geel         Vuistbijl 6
Nancy Viel                  Trechterbeker 63
Tineke Eberhard        Trechterbeker 35


Website

WiBla  Tb38
* Buurtvereniging Daalkampen **