Lidmaatschap
Niet alleen de bewoners van de wijk Daalkampen, maar ook  bewoners buiten de wijk, kunnen lid worden van onze buurtvereniging.
Stuur een e-mail naar info@daalkampen.nl

*) De benodigde gegevens graag invullen op het  aanmeldformulier
*) Het formulier het liefst digitaal invullen, daarna printen en ondertekenen.
*) Het ingevulde formulier inleveren op het secretariaat aan de Vuistbijl 4.

De contributie bedraagt €15,00 per jaar en kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer:

NL29 RABO 0309 2425 17  t.n.v. Buurtvereniging Daalkampen        
(graag uw adres in de omschrijving vermelden!!)

* Buurtvereniging Daalkampen **