Lidmaatschap
Niet alleen de bewoners van de wijk Daalkampen, maar ook  bewoners buiten de wijk, kunnen lid worden van onze buurtvereniging. Stuur een e-mail naar info@daalkampen.nl

De benodigde gegevens kun je invullen op het 
aanmeldformulier

Deze kun je digitaal invullen en als bijlage via mail versturen, of printen en inleveren op het secretariaat aan de Vuistbijl 4.

De contributie bedraagt €15,00 per jaar en kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer  NL29 RABO 0309 2425 17  t.n.v. Buurtvereniging Daalkampen     (graag uw adres in de omschrijving vermelden!!)

* Buurtvereniging Daalkampen **